PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

WE WRZEŚNIU WYNOSI

DLA UCZNIÓW

76 ZŁOTYCH

Obiady wydawane będą od 6 września.