Szanowni Państwo!

Informujemy, że nauczyciele SSP nr 6 będą nadal od 22 marca do 9 kwietnia prowadzić lekcje w trybie zdalnym, również dla uczniów klas 1-3. Prosimy o zapoznanie się z poniższym zarządzeniem dyrektora szkoły oraz śledzenie i czytanie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, fanpage’u  i w e-dzienniku.

Rodziców uczniów, którzy pracują w służbie zdrowia i innych instytucjach pracujących na rzecz walki z covidem, a posiadają dzieci uczęszczające do klas 1-3 w SSP nr 6 i nie mają możliwości zapewnienia im opieki, prosimy o złożenie wniosku (w formie elektronicznej e-mail: ssp-6@wrzesnia.pl) o umożliwienie zapewnienia takiej opieki dzieciom w świetlicy szkolnej.

W przypadku braku dostępu do e-dziennika, prosimy zgłaszać ten fakt do sekretariatu szkoły na adres:  ssp-6@wrzesnia.pl lub telefonicznie 600 095 569.