REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Z TABLICZKI MNOŻENIA I DZIELENIA DLA KLAS III

 

Cel główny:

– propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki

Cele szczegółowe:

– inspirowanie uczniów do doskonalenia tabliczki mnożenia i dzielenia

– wyrobienie u dzieci zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem

Termin konkursu: 24.05.2021 r. (poniedziałek)

Przebieg konkursu:

W konkursie biorą udział uczniowie klas 3, którzy chcą sprawdzić się w znajomości tabliczki mnożenia i dzielenia. Wygrywa osoba, która uzyska największą liczbę punktów.

Ogłoszenie wyników konkursu: – czerwiec 2021 r.

Organizatorzy:

  • Monika Jasińska
  • Elżbieta Stencel-Gościmska
  • Karolina Robaszkiewicz
  • Aldona Perkiewicz
  • Angelika Zając