Uczniowie z klasy VIc wzięli udział w międzyszkolnym projekcie, którego celem było kształtowanie wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku oraz poznanie miejsc związanych z przedstawicielami społeczności żydowskiej we Wrześni.W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia poruszające tematykę kultury żydowskiej na ziemiach polskich, tradycji i zwyczajów w judaizmie.

15 czerwca odbył się quest dla grup szkolnych, podczas którego uczniowie poszerzyli znajomość lokalnej historii. Odwiedziliśmy Cukiernię Szwarc, Straż Miejską, Ratusz, Redakcję Wiadomości Wrzesińskich, Starostwo, Bibliotekę i Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.  W każdym punkcie uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące kultury i historii Żydów.  Podczas zajęć szkolnych i gry terenowej klasa VIc dowiedziała się m.in. kiedy ludność żydowska pojawiła się we Wrześni, co stało się z synagogą, ile było żydowskich cmentarzy, gdzie znajdował się cheder – szkoła religijna.

Projekt był ciekawą i atrakcyjną lekcją historii regionalnej.