25 maja w miasteczku ruchu drogowego w parku im. J. Piłsudskiego odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Uczniowie klasy IVA, IVB, IVC i IVD zdawali go pod opieką pani Elżbiety Obarskiej i pana Alberta Frąckowiaka.Egzamin praktyczny polegał na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
a) przygotowaniu do jazdy i ruszaniu z miejsca na płaskim terenie;
b) pokonaniu slalomu;
c) jeździe do przodu po prostej i łukach;
d) jeździe po łukach w kształcie cyfry 8;
e) hamowaniu i zatrzymywaniu pojazdu w określonych miejscach;
f) właściwym reagowaniu na znaki i sygnały drogowe;
g) prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak: jazda po wyznaczonym torze oraz skręt w prawo i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.

Uczniowie, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny, obejmujący znajomość przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz egzamin praktyczny otrzymają kartę rowerową.

Gratulujemy!