Szanowni Państwo,

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni zaprasza uczniów przyszłych klas siódmych do udziału w innowacji pedagogicznej „Moja przygoda z językiem angielskim: ludzie, wiedza i praktyka”, która zastępuje tradycyjny model klasy dwujęzycznej. Celem projektu jest innowacyjne podejście do nauki i rozwijania umiejętności językowych uczniów.

Zainteresowanych rodziców zapraszam na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

w piątek 14.06.2024 r. o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej SSP-6.

 

Warunki realizacji przewidują:

uczniowie kontynuują naukę w dotychczasowych zespołach klasowych,

– dobrowolny udział w projekcie na zasadach kontraktu zawartego z uczniem,

– odejście od oceniania uczniów za dodatkowe zajęcia,

– stwarzanie okazji do przełamywania barier językowych i swobodnej konwersacji w języku angielskim.

Założenia organizacyjne:

– uczniowie, którzy deklarują swój udział w innowacji będą realizować 3 h j. angielskiego przewidziane w podstawie programowej klasy VII (lekcje podlegają ocenie),

– dodatkowe 2 h języka angielskiego z nauczycielem przedmiotu (nie podlega ocenie, ujęte w planie stałe godziny)

– godzina konwersacji z native-speakerem (obcokrajowiec, nie podlega ocenie, ujęte w planie),

– udział w wybranym przez ucznia projekcie tematycznym 1 lub 2 w semestrze. Głównym celem projektu będzie wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy. Projekty będą łączyć walory dydaktyczne oraz zainteresowania uczniów. Opiekunami projektów będą: nauczyciel przedmiotu i wspierający językowo nauczyciel języka angielskiego.