Zielona Flaga jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym w programie Eco-Schools (EkoSzkoły). Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu.

Nasz szkoła przystąpiła do programu w roku szkolnym 2020\2021 zajmując się tematem żywności. Większość klas oraz nauczycieli naszej szkoły bardzo aktywnie włączyła się w realizację programu. Powstały eko-ogródki, książki kucharskie  z wykorzystaniem produktów, które pozostały w lodówce, ekologiczne torby na zakupy i wiele niepowtarzalnych pomysłów, działań  i konkursów. Dzieliliśmy się naszą wiedzą ze środowiskiem społecznym; powstały plakaty rozwieszane na szybach sklepów, uczniowie przeprowadzali zajęcia  w przedszkolach.  Skutkiem działań projektu jest podwyższenie eko-wiedzy w zakresie szeroko pojętej żywności, zmiana naszych nawyków oraz wprowadzenie przez szkolną kuchnię „Dnia bez glutenu”.

Koordynatorzy projektu bardzo dziękują wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i zainteresowanym osobom za ogromne zaangażowanie. Los planety jest w naszych rękach.

Nasze działania zostały dostrzeżone przez organizatorów międzynarodowego programu, którzy przyznali Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni Certyfikat Zielonej Flagi.