Skład prezydium Rady Rodziców

Agnieszka Małek – przewodnicząca

 Radosław Wojciechowski – zastępca przewodniczącej

 Patrycja Stangierska – skarbnik

 Milena Jaensch – sekretarz

Małgorzata Krukowska-Gemrzycka – komisja rewizyjna

Izabela Książczak –  komisja rewizyjna