Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty z Kalendarza Szkolnego SSP nr 6 w roku szkolnym 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 1. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2021 r.
 2. Ferie zimowe 17.01–30.01.2022 r.
 3. Rekolekcje wielkopostne 28–30. 03. 2022 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022–19.04.2022 r.
 5. Półrocze I trwa: od 1.09.2021 r. do 11.02.2022 r.
 6. Półrocze II trwa: od.14.02.2022 r. do 24.06.2022 r.
 7. Egzaminy klas VIII 24, 25, 26 maja 2022 r.
 8. Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022 r.
 9. Ferie letnie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r.
 10. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 12.11.2021 r.
 • 7.01.2022 r.
 • 2.05.2022 r.
 • 24, 25, 26.05.2022 r. egzaminy wtorek-czwartek
 • 17.06.2022 r.

Zebrania z rodzicami: 18.11.2021 r.

Zebrania z rodzicami: 17.02.2022 r.

Zebrania z rodzicami: 12.05.2022 r.

POZOSTAŁE TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM

Zebrania wychowawców:

– oddziałów przedszkolnych 0: 1.09.2021 r. godz. 17.00

– klas I: 1.09.2021 r. godz. 18.00

– klas II: 2.09.2021 r. godz. 17.00

– klas III: 2.09.2021 r. godz. 18.00

klas IV-VIII: 1609.2021 r. wg harmonogramu

Zebranie Rady Pedagogicznej: 13.09.2021 r. godz. 16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej: 16.11.2021 r.

Zebrania z rodzicami: 18.11.2021 r.

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych: do 11.01.2022 r.

Powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach za I półrocze do 1.02.2022 r.