Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty z Kalendarza Szkolnego SSP nr 6 w roku szkolnym 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych: 4.09.2023 r., koniec: 21.06.2024 r.
 2. Inauguracyjne zebranie Rady Pedagogicznej 25.08.2022 r. godz.10.00.
 3. Inauguracja roku szkolnego 4.09.2023 r.

Budynek przy ul. Słowackiego:

  • godz. 8.00 dla klas 0-III
  • godz. 9.00 dla klas IV-VIII
 1. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2023 r.
 2. Ferie zimowe: 12.02.2024 – 25.02.2024 r.
 3. Rekolekcje wielkopostne 11-13.03.2024 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 – 2.04.2024 r.
 5. Półrocze I trwa: od 4.09.2023 r. do 9.02.2024 r.
 6. Półrocze II trwa: od.26.02.2024 r. do 21.06.2024 r.
 7. Egzaminy klas VIII: 14-16.05.2024 r.
 8. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024 r.
 9. Ferie letnie od 22.06.2024 r. do 31.08.2024 r.
 10. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 29, 30 kwiecień 2024
 • 2.05.2024 r.
 • 14-16.05.2024 r. 3 dni egzaminy wtorek-czwartek
 • 17.05.2024 Dzień Patrona
 • 31.05.2024 r.

 

POZOSTAŁE TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM

Zebrania zespołów przedmiotowych 1.09.2023

Protokoły do 5.09.2023 r.

 

Zebrania wychowawców:

-oddz. przedszk. 0: 4.09.2023 r. godz.17:00.

-klas I: 4.09.2023 r. godz. 18:00.

 

-klas II: 7.09.2023 r. godz.17:00

-klas III: 7.09.2023 r. godz.18:00

 

-klas IV-VIII:13.09.2023 r. wg harmonogramu

 

Zebranie Rady Pedagogicznej: 12.09.2023 r. godz. 16.30.

Zebranie Rady Pedagogicznej: 15.11.2023 r. godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami: 16.11.2023 r.

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych: do 22.12.2023 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze do 26.01.2024 r.

Zebranie klasyfikacyjne R.P.: 6.02.2024 r.

Zebranie analityczne R.P.: 7.02.2024 r.

Zebrania z rodzicami: 8.02.2024 r.

II półrocze

Zebranie rady pedagogicznej: 8.05.2024 r.

Zebrania wychowawców z rodzicami: 9.05.2024 r.

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych: do 23.05.2024 r.

Powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach

rocznych: do 7.06.2023 r.

Klasyfikacyjne zebranie R.P.: 17.06.2024 r.

Bal 8 klas 18.06.2024 r.

Analityczne zebranie R.P.: 19.06.2024 r.

Inauguracyjne posiedzenie R.P. 2024/2025: 28.08.2024 r. godz.10:00