Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty z Kalendarza Szkolnego SSP nr 6 w roku szkolnym 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych: 1.09.2022 r., koniec: 23.06.2023 r.

2. Inauguracyjne zebranie Rady Pedagogicznej 25.08.2022 r. godz.10.00.

3. Inauguracja roku szkolnego 1.09.2022 r.

Budynek przy ul. Batorego:

· godz. 8.00 dla klas 0-III

Budynek przy ul. Słowackiego:

· godz. 9.00 dla klas IV-VIII

4. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2022 r.

5. Ferie zimowe 30.01.2023 – 12.02.2023 r.

6. Rekolekcje wielkopostne 13-15.03.2023 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.2023 – 11.04.2023 r.

8. Półrocze I trwa: od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.

9. Półrocze II trwa: od.13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.

10. Egzaminy klas VIII

11. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 r.

12. Ferie letnie od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

13. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

· 31.10.2022 r.

· 2.05.2023 r.

· 4-5.05.2023

· 3 dni. egzaminy 23-25.05.2023 (wtorek-czwartek)

· 9.06.2023 r.

POZOSTAŁE TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM

Zebrania zespołów przedmiotowych 29 i 30.08.2022

Zebrania wychowawców:

-oddz. przedszk. 0: 1.09.2022 r. godz.17:00.

-klas I: 1.09.2022 r. godz. 18:00.

-klas II: 5.09.2022 r. godz.17:00

-klas III: 5.09.2022 r. godz.18:00

-klas IV-VIII:15.09.2022 r. wg harmonogramu

Zebranie Rady Pedagogicznej: 14.09.2022 r. godz. 16.30.

Zebranie Rady Pedagogicznej: 15.11.2022 r. godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami: 17.11.2022 r.

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych: do 23.12.2022 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze do 13.01.2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne R.P.: 24.01.2023 r.

Zebranie analityczne R.P.: 25.01.2023 r.

Zebrania z rodzicami: 26.01.2023 r.

II półrocze

Zebranie rady pedagogicznej: 8.05.2023 r.

Zebrania wychowawców z rodzicami: 11.05.2023 r.

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych: do 23.05.2023 r.

Powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych: do 7.06.2023 r.

Klasyfikacyjne zebranie R.P.: 16.06.2023 r.

Analityczne zebranie R.P.: 21.06.2023 r.

Inauguracyjne posiedzenie R.P. 2023/2024: 28.08.2023 r. godz.10:00