W tym roku obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była pierwszym w Europie i drugim na świecie nowoczesnym, spisanym prawem.

W naszej szkole 25 kwietnia odbyła się akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowali chętni uczniowie z klas: 4C, 4D, 6B, 6C, 7A, 7C.

    

,,Wolność, Naród, Ojczyzna”, te trzy hasła przyświecały naszej uroczystości.  Jej główną częścią były obrady sejmiku uczniowskiego. Posłowie starali się w jak najprostszy sposób przedstawić historię Konstytucji 3 Maja. Ponadto podczas apelu uczniowie mieli okazję wysłuchać wielu patriotycznych pieśni.

 

Aby lepiej przybliżyć słuchaczom datę 3 Maja, szóstoklasiści zainscenizowali przysięgę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Naszym celem było ukazanie jak ważna jest pamięć o 3 Maja. Mamy nadzieję, że ten krótki powrót do przeszłości zapadnie w pamięć każdemu uczestnikowi apelu na wiele dni. Naród, który nie zna swojej przeszłości ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajmy o tym.