Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2021/2022

Klasy  4 a+4c  – j.polski

 

J. Jacaszek

poniedziałek 13.50-14.35

s. 012

 

Klasy 4b+4d+4e – j. polski

 

 J. Jacaszek

wtorek

14.40– 15.25

s.225

 

Klasy 5 –  j.polski  5a+5b

 

J. Jacaszek

czwartek

13.50-14.35

s.224

 

Klasa 5 j. polski 5c+5d

 

 

Krzysztofa

Krupińska

czwartek

13.50-14.35

s.221

 

Klasy 6 – j.polski

Dorota Ostrowska

środa

13.50-14.35

s.225

 

Klasy  7a+7f  j. polski

 Krzysztofa Krupińska

wtorek

14.40-15.25

s.221

 

Klasy 7c+7e  j.polski

Krzysztofa

Przybylska

czwartek

14.40-15.25

s.221

 

 

Klasa 7d – j.polski

Dorota Ostrowska

środa 14.40 – 15.25

s.225

 

Klasy 8 – j.polski

Krzysztofa Przybylska

środa 14.40

s.221

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE /  MATEMATYKA

Klasa 4a+4d

 

E. Obarska

Czwartek

12.50-13.35

s.018

 

Klasa 4

E. Obarska

Czwartek 13.40-14.25
s. 018

Co drugi tydzień

Wtorek

13.50-14.35

s. 018

 

Klasa 5 a+5c -matematyka

K. Giszczyńska

czwartek 13.45-14.30

s.226

 

Klasa 5b +5d- matematyka

A. Lewandowski

środa

13.50-14.35

s.016

 

Klasa 6  – matematyka

E. Obarska

piątek

8.00-8.45

s. 018

 

Klasy 7a+7b+7s matematyka

K. Giszczyńska

piątek

7.15-8.00

s.226

 

Klasy 7d+7c matematyka

U. Andrzejewska

czwartek

14.40-15.25

s. 123

 

 Klasy 7f +7e – matematyka

Grażyna

Defitowska

poniedziałek

14.40-15.25

s.114

 

Klasy 8 – matematyka

A. Lewandowski

poniedziałek

15.30-16.15

s.016

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE /  JĘZYK ANGIELSKI

 Klasy 4 j. angielski

Julita

Hulewicz

piątek

13.50-14.35

s.207

 

 

Klasy 5-6 j. angielski

 Julita Hulewicz

j. angielski

wtorek

13.50-14.35

s.207

 

 

 

Klasy 7-8 – j. angielski

Manuela

Pilarska-Biegańska

środa

15.30-16.15

s.224

 

Klasy 7-8 j. niemiecki

Ewelina

Filipiak

piątek

14.35 s.214

 

 

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO – EMOCJONALNE

Klasy 4

K. Żak

Środa 13.50

s. 026

 

Klasa 5-6

E. Bosacka-Płocka

wtorek

13.50-14.35

 

Klasy 7-8

E. Bosacka-Płocka

poniedziałek

15.30-16.15

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ kl. 4-8

K. Żak

czwartek

14.40-15.25

świetlica parter

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – co 2 tydzień

A.    Blacha

Klasy 4 – 5- 6

 Łucja Stencel  

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Klasy IV 4a+4b

M. Gała

Wtorek

12.50-13.35

s. 021

Klasa 4d

A.    Nowowsiak

Poniedziałek

13.50

s. 018

Klasa 5a

M. Latosi

 

 

Klasa 5b+5c

K. Rewers

Poniedziałek

13.50

s.026

 

Klasy 6

K. Przybylska

Poniedziałek 12.50-13.35

s. 221

 

Klasy 7

K. Przybylska

Wtorek 14.40-15.25

s. 221

 

Klasy 8

K. Przybylska

Wtorek 15.30-16.15

s. 221

 

 INNE TERAPEUTYCZNE – termin uzgadnia psycholog indywidualnie

 

K. Żak