Autor: Janusz Molenda

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,...

Czytaj więcej

Archiwum wpisów

Jakość powietrza

Ubezpieczenia

E-dziennik

Pomoc tłumacza – kliknij!

Strona archiwalna

Archiwum

Archiwum