Dyrektor: 

mgr Dariusz Andrzejewski

Wicedyrektor:

mgr Renata Król

       Wicedyrektor:

                            mgr Grażyna Przytarska

      Wicedyrektor

                           mgr Marlena Stajkowska-Wesołek