19 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie dyplomów oraz certyfikatów za realizację projektów w mijającym roku szkolnym.
W ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole były prowadzone trzy grupy projektowe: jedna pod opieką dyrektora Dariusza Andrzejewskiego i dwie pod opieką Doroty Czech-Czerniak. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie poszerzali wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw programowania, druku 3D, robotyki i mechatroniki pracując w metodyce STEAM.
Od 2018 roku w naszej szkole jest realizowany program Code for Green Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie zdobywają wiedzę związaną ze zmianami klimatycznymi i opracowują prototypy rozwiązań w oparciu o programowanie, robotykę i mechatronikę. Opiekunami grupy są: Anna Nowicka i Dorota Czech-Czerniak.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wkład pracy przy realizacji projektów!