Kółko Strzeleckie – dla klas 4-8, LOK Września ul. Ogrodowa. Poniedziałki godz. 15.00-15.45. Opiekunem jest mgr Iwona Szamałek.

Koło Centrum Mistrzostwa Informatycznego – dla klas 4-8, w środy 16.30-18.00, sala 016 i 218. Opiekunem jest mgr Dariusz Andrzejewski.

Koło matematyczne – dla uczniów klasy 8s, piątek 7:10-7:55 sala 110. Prowadzącą jest mgr Bogumiła Łyskawa.

Zajęcia z lekkiej atletyki – dla klas 4-6, wtorek godz.15.30-16.30. Mała sala gimnastyczna (Słowackiego). Prowadzącymi są: mgr Arleta Grześkowiak, mgr Iwona Szamałek.

Kółko techniczne – w środy od 12.50-13.35, w sali 221. Prowadzącą jest mgr Elżbieta Obarska.

Kółko polonistyczne – dla klasy 8d i 8e, środa 15.20- 16.05, sala 124. Prowadzącą jest mgr Grażyna Sobczak.

 Kółko z języka niemieckiego – dla uczniów z klas 1-3, we wtorki, 14.15-15.00, sala 022 (Słowackiego). Prowadząca mgr Ewa Kaczmarek.

Kółko fizyczne – dla klasy 8 w I semestrze, klasy 7 w II semestrze, w środy,  7.05 – 7.50, sala 202. Prowadząca mgr Anna Nowicka.

Zajęcia matematyczne – dla klasy 8a, w czwartki 7.05 – 7.50, sala 202. Prowadząca mgr Anna Nowicka.

Klub Młodego Odkrywcy – dla klas 7 i 8, w środy 16.00-17.00 w I semestrze raz w miesiącu, w II semestrze co 2 tygodnie, sala 202. Prowadzące mgr Anna Nowicka, mgr inż. Joanna Rojek.

Kółko przyrodniczo-ekologiczne – dla klas 3, środy, godz.12.50-13.35, sala218. Prowadząca mgr Marlena Gała.

Klub Wnikliwego Czytelnika dla uczniów klas 5 w czwartki od 13:50 do 14:35 w sali 012. Prowadząca mgr Magdalena Konieczna. 

Kółko plastyczne – dla klas 4, czwartek godz. 12.50-14.35 sala 033. Prowadząca mgr Izabela Antkowiak-Jaworska

Kółko teatralne – dla uczniów klas 1-2, poniedziałki godz. od 15:00 do 15:45 w sali 33 (co drugi tydzień). Prowadzące: mgr Marta Krysiak, mgr Izabela Przybysz.

Kółko języka angielskiego – dla klasy 6b, czwartek, godz. 13.50-14.35, sala nr 224. Prowadząca mgr Manuela Pilarska-Biegańska.

Kółko artystyczne – dla uczniów klasy 2d, poniedziałek 12.50.-13.35, sala gimnastyczna lub sala 32. Prowadząca mgr Monika Jasińska.

Kółko filmowe – dla klas 6, 7, 8, poniedziałek 15.30-16.30, sala 108. Prowadząca mgr Karolina Wojciechowska.

Kółko chemiczne – dla klas 7 i 8, wtorek 7.15-8.00, sala 112. Prowadząca mgr inż. Joanna Rojek.

Kółko historyczne – dla kas 4- 8, poniedziałek 13.50-14.35, sala 012. Prowadzący mgr Rafał Szamburski.

Samorząd Uczniowski – spotkania odbywają się wg potrzeb w sali 200. Opiekunkami samorządu są: mgr Karolina Mazurkiewicz-Walczak, mgr Manuela Pilarska-Biegańska, mgr Marta Kupis, mgr Łucja Stencel.