Kółko Strzeleckie – dla klas IV-VIII, LOK Września ul. Ogrodowa. Poniedziałki godz. 15.30-16.15. Opiekunem jest mgr Iwona Szamałek.

Code for Green dla uczniów klas 7-8, prowadzone jest w poniedziałki w godz. 14.40-17.00, sala 213. Opiekunkami są mgr Anna Nowicka i mgr Dorota Czech-Czerniak.

Zajęcia w ramach programu Mega Misja Fundacji Orange prowadzone są we wtorki od 14.00 do 14.30. Sala 12. Prowadząca mgr Ewa Kaczmarek.

Zajęcia rozwijające kreatywność z chemii dla klas 8. Odbywają się w czwartki od 7.00 do 7.45 w sali 112. Opiekunem jest mgr inż. Joanna Rojek.

Kółko historyczne dla klas 5, 7 i 8 prowadzone jest we wtorki w godz. 16.00-16.45 w sali 213. Opiekunem jest mgr Rafał Szamburski.

Kółko taneczne prowadzone jest w poniedziałki w godz. 15.30-16.30 i w czwartki w godz. 13.40-14.40. Salka korekcyjna 53.  Opiekunem jest mgr Iwona Rydz.

Kółko matematyczne dla klas 7-8 prowadzone jest w czwartki w  godz. 15.30-16.15, sala 214. Opiekunem jest mgr Krystyna Giszczyńska.

Kółko fizyczne dla klas 7 i 8, we wtorki w godz. 7.05-7.50. Sala 202. Opiekunem jest mgr Anna Nowicka.

Klub Młodego Odkrywcy w czwartki od godz. 15.30 do 17.00. Sala 213. Opiekunkami są mgr Anna Nowicka i mgr Dorota Czech-Czerniak.

Kółko matematyczno-informatyczne  dla klasy 7 – w środy w godz. 17.30-18.15. Sala 016.Prowadzi mgr Arkadiusz Lewandowski.

Kółko języka niemieckiego w poniedziałki od 14.30  do 15.15. Sala 17 (ul. Batorego). Prowadzącą jest mgr Ewa Kaczmarek.

Kółko języka angielskiego dla klasy 4b w czwartki od 13.50 do 14.35. Sala 224. Prowadząca mgr Manuela Pilarska-Biegańska.

Język angielski w czwartki od 15.45 do 16.15. Sala 222. Prowadzącym jest Eamon Gosney.

Kółko biologiczne dla klas 7 i 8 prowadzone jest w poniedziałki od 15.30 do 16.15. Prowadząca mgr Agnieszka Górska.

Kółko języka polskiego prowadzone jest w poniedziałki od 15.30 do 16.15 sali 225. Prowadząca mgr Dorota Ostrowska.

Zajęcia z programowania dla klasy 3E prowadzone są w czwartki w godz. od 12:50 do 13:35 w sali nr 016 lub 026. Prowadzącą jest mgr Karolina Robaszkiewicz.

 

Samorząd Uczniowski – spotkania odbywają się wg potrzeb w środy na 8 lub 9 godzinie lekcyjnej w sali 200. Opiekunkami samorządu są: mgr Karolina Mazurkiewicz-Walczak, mgr Manuela Pilarska-Biegańska, mgr Marta Kupis, mgr Łucja Stencel.