Od wychowawców otrzymali Państwo zaktualizowane dane dostępowe do Office 365. Za ich pomocą uczniowie (najmłodsi przy Państwa wsparciu) zalogują się do TEAMS – pełne instrukcje załączamy poniżej. Uczniowie zostaną przez nauczycieli zaproszeni lub podłączeni do zespołów roboczych.