REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI ORTOGRAFICZNEJ

I ORGANIZACJA

  1. Organizatorem Szkolnej Ligi Ortograficznej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni są członkowie zespołu nauczycieli – polonistów i bibliotekarzy.
  2. Celem dyktanda jest popularyzacja kultury języka polskiego wśród uczniów naszej szkoły.
  3. Uczestnikami Szkolnej Ligi Polonistycznej są wszyscy uczniowie klas IV – VIII. Rywalizacja odbywa się między zespołami klasowymi w danym poziomie i indywidualnie.

II PRZEBIEG SZKOLNEJ LIGI POLONISTYCZNEJ

  1. Uczniowie będą raz w miesiącu podczas 15 minut jednej lekcji uzupełniali tekst z lukami z trudnościami ortograficznymi dotyczącymi wskazanej trudności, wg załączonego harmonogramu.
  2. Podczas uzupełniania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
  3. Zakodowane wyniki uzupełnianego tekstu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły, w zakładce Szkolna Liga Ortograficzna.