Piątek 21 czerwca był ostatnim dniem nauki. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 odbyło się w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej. W uroczystej atmosferze, w towarzystwie sztandaru i po odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrał dyrektor Dariusz Andrzejewski, który pogratulował dobrych wyników wszystkim uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom. Życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu najmłodszych z klas 0c i 0d, uczniowie udali się do klas, by z rąk wychowawczyń odebrać świadectwa.

Był to ważny moment zarówno dla tych, którzy po raz pierwszy otrzymali świadectwa jak i uczniów klas trzecich, którzy żegnali się ze swoimi dotychczasowymi wychowawczyniami.

O godz. 9.00 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury rozpoczęła się Gala Absolwentów.

Przybyli na nią uczniowie dwóch klas ósmych, ich rodzice, zaproszeni goście oraz nauczyciele. Zanim rozpoczęła się najważniejsza część – rozdanie nagród i wręczenie świadectw, uczniowie klas ósmych zaprezentowali część artystyczną złożoną z dowcipnych tekstów i piosenek.

W oficjalnej części nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przez poczet młodszym koleżankom i koledze z obecnych klas siódmych.

Podsumowania dotychczasowych osiągnięć absolwentów dokonał dyrektor Dariusz Andrzejewski.

Życzenia ósmoklasistom przekazali także Artur Mokracki i ks. proboszcz Adam Zalesiak.

Wręczono dyplomy najlepszym sportowcom szkoły: Poli Wojciechowskiej Szymonowi Winterowi.

Gratulacje i nagrody odebrali uczniowie z najwyższą średnią ocen i wyróżnieni za uczestnictwo w poczcie sztandarowym oraz innej działalności, a świadectwa również pozostali uczniowie.

  

Listy gratulacyjne i podziękowania wręczono także rodzicom wyróżniających się uczniów i tym, którzy okazywali pomoc szkole w czasie nauki ich dzieci.

 

Najlepsi uczniowie dostąpili zaszczytu wpisania się do Złotej Księgi Absolwentów szkoły.

Uczniowie klas 4-7 spotkali się na zakończeniu roku szkolnego o godz. 11.00 w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej. Była okazja do podsumowań i całorocznych dokonań. Wychowawcy klas wyczytali nazwiska uczniów, którzy otrzymali świadectwa z paskiem. Zanim uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby odebrać świadectwa, ich koleżanki i koledzy przygotowali część artystyczną.