W roku szkolnym 2022-2023 uczestniczyliśmy w XVI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. W związku z naszymi całorocznymi działaniami na rzecz promocji zdrowia i aktywności fizycznej  szkoła otrzymała  Certyfikat od głównego Inspektora Sanitarnego.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i liczymy na dalsze wspólne działania w nowym roku szkolnym.