26 kwietnia 2022 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku odbył się Turniej Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, mający na celu edukację oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Organizatorami tego wydarzenia byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni, Straż Miejska we Wrześni, Komenda Powiatowa Policji we Wrześni oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku.

Naszą szkołę dzielnie reprezentowali uczniowie klasy Va: Weronika Janiak, Weronika Majchrzak oraz Wojciech Śmigielski. Stanęli oni do rywalizacji z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnień, komunikacji, ekologii oraz wiedzy przedmedycznej.

Dziękujemy organizatorom i gratulujemy zwycięzcom Turnieju – Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie.