Wzorem roku ubiegłego konkurs wiedzy dotyczącej oszczędzania dla członków SKO odbywa się w wersji on-line. Aby wziąć w nim udział trzeba być członkiem SKO, od 10 maja 2022 r. wejść na stronę https://www.pkobp.pl/test-sko/ , wpisać kod szkoły – dla Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni to 610.
Wiedzę wykorzystaną w teście można poszerzyć korzystając z wiadomości na stronie:
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolnekasy-oszczednosci/
Informacje o teście:
1. Test zawiera 10 pytań.
2.Przy każdym pytaniu znajdziesz odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna.
3.Czas na wykonanie testu wynosi 30 minut.
Informacja znajduje się także na platformie teams, w zespole KONKURS SKO, gdzie zostali dołączeni członkowie SKO z naszej szkoły.

Po wykonaniu testu należy okazać Nauczycielowi-Opiekunowi SKO (pani Oldze Przewoźnej lub pani Krzysztofie Krupińskiej) dyplom, który dostępny będzie do pobrania po pozytywnym zakończeniu testu – dyplom można okazać w formie elektronicznej (np. przesyłając plik, skan, zrzut ekranu na teamsach) lub osobiście.