Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.29.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu się zostały opublikowane w lipcu 2022 r.

Zgłaszanie szkół i rejestracja uczestników na platformie będzie możliwa od 30 września 2022 r. do 7 października 2022 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału oraz wnikliwego zapoznania się z treścią regulaminu przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do konkursów.

Wszystkie dalsze informacje o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 ogłaszane są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie oraz za pośrednictwem platformy konkursowej.

Regulamin i załączniki do regulaminu są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty