Za nami pierwszy miesiąc pobytu w szkole. Powoli wszyscy zapominamy o wakacjach i przyzwyczajamy się do szkolnej rzeczywistości. A nasza świetlica działa już pełną parą!  

Na szczęście we wrześniu było jeszcze kilka słonecznych i ciepłych dni, które staraliśmy się jak najdłużej spędzać na świeżym powietrzu. Zabawy było co nie miara! A czasem nawet „puchły nam skarpetki od piasku”…  

Podczas zajęć świetlicowych wybieramy się czasem do naszego szkolnego ogrodu ekologicznego, gdzie utrwalamy zasady dbania o naszą planetę, rozwijamy kreatywność i kształtujemy postawy proekologiczne oraz rozbudzamy naszą ciekawość i chęć do zadawania pytań o różnorodne formy istniejące wokoło.  

  

Świetlica umacnia rozwój dzieci, pomaga znajdować i rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia. Kształtuje zdrowy i bezpieczny styl życia, dbamy o nawyki kulturalnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.  

       

W wychowankach rozwijamy samodzielność, wrażliwość na potrzeby innych, poczucie estetyki i empatii.  


A czasem nawet zdarza nam się i niestandardowo przenieść swoje dzieła na ścianę  

 

Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, dzieci mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznawania sposobów radzenia sobie z emocjami, wzmacniania zachowań pozytywnych oraz szanowania siebie i innych. Odkąd piłkarzyki pojawiły się w naszej świetlicy – nieustannie trwają rozgrywki!  


A i ping-pong ma swoich zwolenników 


Twister to też niezłe wygibasy!  

Świetlica szkolna dla dzieci to nie tylko pomieszczenie, to także ich drugi dom, w którym mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich opiekunów. Tu zawsze mogą liczyć na wsparcie, życzliwą pomoc i zrozumienie. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny i intelektualny, dlatego nie szczędzimy wysiłków, aby w jak najbardziej efektywny sposób zrealizować założone cele.