REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „WIOSNA WIERSZEM PISANA”

I Cele:

 • zachęcanie utalentowanych dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości;
 • poszerzanie wiadomości z teorii literatury;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości;
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;

II Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs jest adresowany dla uczniów klas I–IV Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni.
 • Zadaniem uczestników jest napisanie autorskiego wiersza o wiośnie.

III Termin i miejsce składania prac

Prace należy przesłać do 16.04.2021 r.  poprzez platformę TEAMS.

IV Kryteria oceniania

 • Oryginalność w ujęciu tematu.
 • Język i ortografia.
 • Bogactwo środków poetyckich.
 • Kompozycja wiersza.
 • Ogólna estetyka pracy.
 • Samodzielność.

V Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody oraz dyplomy.

VI Wyłanianie laureata konkursu

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu.

Organizatorki: Monika Jasińska, Aleksandra Ławnicka-Blacha