Szanowni Państwo!

Informujemy, że nauczyciele SSP nr 6 od 29 marca do 9 kwietnia (z przerwą świąteczną od 1 do 6 kwietnia) będą nadal prowadzić lekcje w trybie zdalnym, również dla uczniów oddziałów przedszkolnych (zerówek).

Dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą mogły mieć zapewnioną opiekę w szkole.

Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia takiej opieki w domu, prosimy o złożenie wniosku (w formie elektronicznej e-mail: ssp-6@wrzesnia.pl) o umożliwienie zapewnienia ich dzieciom opieki w świetlicy szkolnej.

W przypadku braku dostępu do e-dziennika, prosimy zgłaszać ten fakt do sekretariatu szkoły na adres:  ssp-6@wrzesnia.pl lub telefonicznie 600 095 569.