Zapraszamy do udziału w Konkursie literackim ,, Obudź się ziemio!” na najciekawsze opowiadanie fantastyczne związane z wiosną. Celem konkursu jest rozbudzenie kreatywności, a także dostrzeżenie piękna budzącej się przyrody.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas od 4 do 8. Opowiadanie powinno być napisane (w wordzie lub innym programie edytorskim) i zawierać  minimum  150 słów, a następnie przesłane do organizatorek – pani Karoliny Wojciechowskiej i pani Krzysztofy Przybylskiej.

Jury będzie oceniało przede wszystkim interesujące ujęcie tematu oraz wykorzystanie elementów fantastycznych, a także poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

Na prace czekamy do 13.04.2021 r. Najlepsze opowiadania zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie szkoły.