25 listopada obchodzić będziemy Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny: „Misiu – ulubiony bohater literacki”. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie. Prace należy składać do 25.11.2021 r. w bibliotece szkolnej przy ul. Słowackiego lub przy ul. Batorego.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

MISIU – ULUBIONY BOHATER LITERACKI

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.

2. Cele konkursu

 • Promowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,

 • Inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,

 • Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

3. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej portret misia – ulubionego bohatera literackiego.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp.

 • Format pracy plastycznej A4,

 • Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł książki, z której pochodzi przedstawiony na portrecie Miś.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

5. Kategorie wiekowe

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

6. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej. Uczniowie klas 1-2 w bibliotece przy ulicy Batorego 8; uczniowie klas 3 w bibliotece przy ulicy Słowackiego 41. Termin składania prac do 25.11.2021 r.

7. Ocena prac konkursowych

 • Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Wicedyrektor Marlena Stajkowska-Wesołek

Członkowie: Magdalena Konieczna, Anna Machi, Hanna Matłoka (nauczyciele bibliotekarze), Izabela Antkowiak-Jaworska (nauczyciel plastyki) oraz zaproszony gość Małgorzata Sznek (bibliotekarz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września, Filia nr 1).

 • Kryteria oceny pracy plastycznej: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.

8. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych.

9. Nagrody

 • Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i Fp szkolnym.

 • Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody. Nagrodzone prace zostaną

wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.