REGULAMIN KONKURSU.

1. Celem konkursu jest:

– rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw uczniów naszej szkoły;

– prezentacja koszyczka wielkanocnego jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;

– stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

2. Warunki konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej pracy przestrzennej nie mniejszej niż 15 cm. Pracę można wykonać z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonanie koszyczka z materiałów trwałych i naturalnych. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy koszyczka powinny być wykonane własnoręcznie. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć do pani Elżbiety Obarskiej lub pana Alberta Frąckowiaka. Prace można wykonywać i składać u organizatorów konkursu do 18.03.2024 roku. Pracę konkursową należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Komisja konkursowa oceni koszyczki a laureaci konkursu otrzymają nagrody.

3. Koszyczki będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

– dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);

– wkład i estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).