> Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

> Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

> Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

> Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.

> Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

 

>  Załączniki:

>   1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków (https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf)

>   2. Deklaracja na szczepienia (https://dokumenty.mein.gov.pl/12f27be0-265a-4558-9efd-813895326284/deklaracjanaszczepienia.docx)

>   3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf)

>   4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny (https://dokumenty.mein.gov.pl/788e879c-1e0b-40de-b949-59ec677951a5/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png)

>   5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN (https://dokumenty.mein.gov.pl/bba384f7-da96-4e5c-b548-fec9d6b39351/20210818_organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowek.docx)

>   6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne (https://dokumenty.mein.gov.pl/c4632391-0c6e-4a84-bac4-474c47a3dfa0/organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowekmaterialyinfomacyjne.pdf)

>   7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny (https://dokumenty.mein.gov.pl/f2d0b21e-18f9-40f5-8f51-0351b20eadf4/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W gminie Września są to:

PORADNIA /GABINET/ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJPunkt Szczepień Populacyjny ul. SŁOWACKIEGO 2

PORADNIA POZ DLA DOROSŁYCH Punkt Szczepień Populacyjny ul. OWOCOWA 1/1

PUNKT SZCZEPIEŃ Punkt Szczepień Populacyjny ul. LEGII WRZESIŃSKIEJ 23C

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH-CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W GRZYMYSŁAWICACH Punkt Szczepień Powszechny GRZYMYSŁAWICE 10

W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

  • zgodę rodzica,
  • kwestionariusz,
  • kwalifikację lekarza,
  • szczepienie

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

 Ze szczegółami dotyczącymi szczepień uczniów można zapoznać się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat–informacje-dla-szkol-i-placowek