12 listopada (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Opiekę w świetlicy pełnić będą nauczyciele w budynku szkoły przy ul. Batorego 8 w godz. 6.30-16.00.

Budynek szkoły przy ul. Słowackiego będzie nieczynny.