Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Jesień w przyrodzie”.

Cele – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla kl. 0. oraz kl. I-III
  • uczestnicy konkursu składają prace w postaci prac plastycznych  wykonanych dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie
  • wykorzystujemy różne materiały przyrodnicze
  • termin wykonania prac – 22.11.2021 u wychowawców klas.

Organizatorzy M. Gała, M. Latosi, O. Przewoźna