Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Kolory wiosny”.

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, zwrócenie uwagi   na piękno otaczającej przyrody

– rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu – Kolory wiosny.

Warunki uczestnictwa:

–  konkurs przeznaczony jest dla kl. 0 oraz kl. I-II

– prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki itp.

– format pracy plastycznej A4 lub A3

– do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasę

– kryteria oceny pracy plastycznej: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy

– termin wykonania prac – 29.03.2022

– prace składamy u wychowawców klas.

Organizatorzy M. Gała, M. Latosi, O. Przewoźna