Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice składali wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klas I, zostały przyjęte.