W naszej szkole, oprócz tradycyjnych sposobów nauczania języka angielskiego, uczniowie wykorzystują dodatkowo platformę e-learningową Insta.Ling. Szkoła bierze bowiem udział w XIX edycji Programu Insta.Ling a nauczycielami koordynującymi cały proces są: pani Marta Kupis w klasach ósmych oraz pani Julita Hulewicz w klasach siódmych.

Koordynator przydziela i wprowadza uczniom słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie powtarzają je za pomocą Insta.ling.pl w domu. Każdy z uczniów posiada swój własny login i hasło, dzięki czemu nauczyciel otrzymuje szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.

Insta.Ling to bezpłatny program do skutecznej nauki słownictwa. Uczestnictwo w programie daje uczniom nie tylko możliwość opanowania nowych słów, ich zastosowania, wymowy oraz pisowni, ale też uczy systematyczności i obowiązkowości. Zakres leksykalny zależy od poziomu danej klasy, dlatego nauczyciel indywidualnie przydziela słownictwo jakie uczniowie mają opanować.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia radzi sobie z nią każdy uczeń. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki  internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

Nauczyciele stosujący w swojej pracy tę metodę zauważają znaczące postępy swoich uczniów i co najważniejsze ich zadowolenie z opanowanego materiału.

Adres strony: www.instaling.pl.

 

Nauczyciele języków obcych: Marta Kupis i Julita Hulewicz