W dniach 15-17.11.2023 r. w naszej szkole odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2023. Wzięło w nim udział 63 uczniów z poszczególnych klas:

1-3 (kategoria Skrzat) – 20 osób,

4-6 (kategoria Benjamin) – 40 osób,

7-8 (kategoria Junior) – 3 osoby.

Został on zrealizowany dzięki platformie edukacyjnej ,,Dzwonek.pl”, a jego głównym założeniem była popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie 15-24 zadań (w zależności od grupy wiekowej) rozwijających myślenie analityczne oraz algorytmiczne. Należało wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych, wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności w interakcji z komputerem. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele w składzie: Kamila Betler, Monika Jasińska, Dorota Czech-Czerniak, Sylwia Rosińska oraz Arkadiusz Lewandowski.