REGULAMIN KONKURSU.

1. Celem konkursu jest:

– Rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw uczniów naszej szkoły;

– Prezentacja choinki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

– Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;

– Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

2. Warunki konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VII.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej pracy przestrzennej nie mniejszej niż 25 cm. Pracę można wykonać z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie choinki z materiałów trwałych i naturalnych.

Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy choinki powinny być wykonane własnoręcznie.

Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć do pani Elżbiety Obarskiej lub pana Alberta Frąckowiaka.

Prace można wykonywać i składać u organizatorów konkursu do 13.12.2023 roku

Pracę konkursową należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Komisja Konkursowa oceni choinki a laureaci konkursu otrzymają nagrody.

3.Choinki będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

– dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);

– wkład pracy i estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).