Zachęcamy uczniów do udziału w zbiórce charytatywnej ,,Góra Grosza”. Każdy grosz się liczy 😁.
Zebrane środki zostaną przekazane na potrzeby dzieci z domów dziecka.  Grosze można przynosić do świetlicy (piętro, parter) przy ul. Słowackiego 41.