Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska.

Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 oraz klas I-III.

Uczestnicy konkursu składają prace w postaci prac plastycznych wykonanych dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie u wychowawców klas.

Termin wykonania i oddania prac – 8 marca 2021 r.