W ubiegłym roku szkolnym uczniowie obecnej klasy 5B i 5D wzięli udział w pilotażowym projekcie Moja Szkoła Uczenia Się, który realizowany był we współpracy z Polskim Centrum Optymizmu. Pierwszy etap polegał na wypełnianiu ankiet dotyczących sposobów i stylów uczenia się, rozpoznawania inteligencji wielorakiej, a także poznawania swoich mocnych i słabych stron. Po nich uczniowie z zaangażowaniem przystąpili do stworzenia logo projektu.

W salach lekcyjnych pojawiły się żółte kąciki przypominające o trwaniu projektu. Były to hasła motywacyjne, plakaty, wizytówki.

Po przeanalizowaniu ankiet uczniów nauczyciele przygotowali cykl warsztatów, poświęconych technikom uczenia się i zapamiętywania. Podczas zajęć piątoklasiści mieli okazję poznać i wypróbować różnorodne techniki mnemotechniczne, takie jak: zakładki osobiste, haki liczbowe i literowe, metoda pierwszych liter, piktogramy, fiszki, kości. Z ust prowadzących, którymi były nauczycielki naszej szkoły Bogumiła Łyskawa, Anna Nowowsiak i Judyta Włódarczak, dowiedzieli się również jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do procesu ucznia się, co nasz mózg lubi, a czego nie. Nieobce stały się dla uczestników ćwiczenia kinezjologiczne, synchronizujące półkule mózgu.

Uczniowie z entuzjazmem brali udział w zajęciach, chętnie ćwicząc nowe techniki i dzieląc się swoimi pomysłami. Warsztaty pokazały, że nauka może być nie tylko skuteczna, ale również przyjemna i angażująca. Mnemotechnika to cenna umiejętność, która może przydać się nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym.