Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

uprzejmie informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów:

  • biologii,
  • chemii,
  • fizyki,
  • geografii,
  • historii,
  • języka angielskiego,
  • języka hiszpańskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka polskiego,
  • matematyki.

Celem konkursów jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; tworzenie pozytywnego i twórczego współzawodnictwa uczniów i ich szkół; promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu – proszę kliknąć.