11 października przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego zanieśli do Domu Pomocy Społecznej środki czystości, które zostały zebrane w czasie szkolnej zbiórki. Podczas odwiedzin w sercach wszystkich gościł dobry humor i uśmiech. Nie obyło się bez serdeczności. Uczniowie poczuli, że takie akcje są ważne i potrzebne. Dyrekcja Domu zaprosiła naszych uczniów do złożenia kolejnej wizyty. Z pewnością skorzystamy.

Celem przeprowadzonej akcji było kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych i dojrzałości obywatelskiej. Wzbudzanie zainteresowania potrzebami środowiska lokalnego oraz kształtowanie empatii i wrażliwości na potrzeby ludzi.