31 maja obchodziliśmy Światowy Dzień bez Papierosa pod hasłem „Potrzebujemy żywności, nie tytoniu”. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.  Podczas zajęć świetlicowych uczniowie przygotowali kolorowe plakaty mające na celu kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw prozdrowotnych!

Celem akcji było poszerzenie świadomości uczniów na temat uzależnienia od nikotyny, zagrożeń z nim związanych oraz sposobów radzenia sobie z nałogiem.