SSP nr 6 we Wrześni otrzyma 52290 zł na utworzenie ekopracowni edukacyjnej EkoPower, związanej z odnawialnymi źródłami energii. Oprócz pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia, w projekcie znalazł się także zakup energorowera z sokowirówką, czujnika powietrza zewnętrznego z wyświetlaczem, oprogramowania multimedialnego pracowni przedmiotowych (biologia, chemia, fizyka), autka z napędem wodorowym, zegara z baterią owocową. Pracownia będzie zlokalizowana w sali 205.

Oto kilka zdjęć prezentujących wygląd sali przed remontem…

…i po remoncie – jeszcze bez wyposażenia.

Powstanie ekopracowni pozwoli promować świadomość ekologiczną uczniów związaną z różnymi aspektami ochrony środowiska. Poprzez doświadczenie będą mogli zdobywać wiedzę na temat problemów ekologicznych takich jak zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska oraz próbować temu przeciwdziałać.