24 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas 0-3 pt. ,,Mój przyjaciel miś”, którego celem było upowszechnienie i rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz kształtowanie wyobraźni i kreatywności u dzieci. Został on zorganizowany przez panie: Kamilę Betler, Monikę Jasińską oraz Angelikę Zając.
Liczba złożonych prac konkursowych była miłym zaskoczeniem.
Po długich naradach jury konkursowe wybrało zwycięskie prace.
Laureatami zostali:

1.miejsce – Iga Pawlak, Cecylia Szelejewska
2.miejsce – Filip Dera, Kornelia Szelejewska
3.miejsce – Aaron Nowicki, Maja Pohl
Wyróżnienie – Gabriela Kujawa, Bruno Karolak, Piotr Tajsner, Maria Woźniak
 
Bardzo dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w konkursie!