Światowy Dzień Chorego jest obchodzony corocznie 11 lutego w dniu wspomnienia pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes. Został ustanowiony 13 maja 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.
W związku z tym dzieci z Oc oraz uczniowie klas VI przygotowali drobne upominki.
      
Przedstawiciele w imieniu  społeczności szkolnej przekazali je do Powiatowego Szpitala we Wrześni. Jest to  wyraz naszej pamięci, empatii oraz modlitwy za chorych, która często towarzyszy nam podczas katechez.