Cena obiadu

6 zł dziecięcy

(114 złotych w marcu)

 

 

 

Wszystkie płatności za obiady prosimy o uregulowanie  do 15 marca.

w tytule przelewów za obiady prosimy wpisywać:

imię i nazwisko ucznia, wpłata za obiady m-c ……. 2024 r.

Z dniem 4 września 2023 r. wzrosła cena obiadu i wynosi 6 złotych.

 

 

Obiady wydawane są od godz. 11.40 do 14.45 wg poniższego harmonogramu:

Wydawanie posiłków odbywa się:

a/ w budynku przy ul. Słowackiego w godzinach:

  • od 11.40 do 11.55 kl. 2, 3

  • od 12.00 do 12.30 uczniowie, którzy już skończyli lekcje

  • od 12.35 do 12.55 kl. 4,5,6

  • od 13.00 do 13.30 uczniowie, którzy już skończyli lekcje

  • od 13.35 do 13.55 kl. 7,8

  • od 14.00 do 14.45 uczniowie, którzy skończyli lekcje

b/ w budynku przy ul. Batorego w godzinach od 11.40 do 13.30.

 

Przypominamy uczniom klas 3-8, że warunkiem wejścia na stołówkę w czasie wydawania obiadów jest posiadanie karty.