Cena obiadu

5 zł dziecięcy,

(60 zł w lutym)

 

 

Wszystkie płatności za obiady prosimy o uregulowanie  do 15 lutego.

w tytule przelewów za obiady prosimy wpisywać:

imię i nazwisko ucznia, wpłata za obiady m-c ……. 2023 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wzrosła cena obiadu i wynosi 5 złotych.

 

 

Obiady wydawane są od godz. 11.40 do 14.45 wg poniższego harmonogramu:

·        od 11.40 do 11.50  kl. 3 i dzieci będące w świetlicy

·        od 12.00 do 12.30  uczniowie, którzy już skończyli lekcje

·        od 12.35 do 12.50  kl.  4, 5, 6 – oraz uczniowie, którzy skończyli lekcje

·        od 13.35 do 13.50  kl. 7 i 8

·        od 14.00 do 14.45  uczniowie, którzy skończyli lekcje

W budynku przy ul. Batorego w godzinach od 12.00 do 13.00.

Przypominamy uczniom klas 3-8, że warunkiem wejścia na stołówkę w czasie wydawania obiadów jest posiadanie karty.