Cena obiadu

4 zł dziecięcy,

(60 zł w czerwcu)

 

Wszystkie płatności za obiady prosimy o uregulowanie  do 15 czerwca.

Obiady w czerwcu wydawane będą do 24 czerwca z wyjątkiem 2 i 4 czerwca.

 

Obiady wydawane są od godz. 11.40 do 14.45 wg poniższego harmonogramu:

·        od 11.40 do 11.50  kl. 3 i dzieci będące w świetlicy

·        od 12.00 do 12.30  uczniowie, którzy już skończyli lekcje

·        od 12.35 do 12.50  kl.  4, 5, 6 – oraz uczniowie, którzy skończyli lekcje

·        od 13.00 do 13.30  kl. 2

·        od 13.35 do 13.50  kl. 7 i 8

·        od 14.00 do 14.45  uczniowie, którzy skończyli lekcje

W budynku przy ul. Batorego w godzinach od 12.00 do 13.00.

Przypominamy uczniom klas 4-8, że warunkiem wejścia na stołówkę w czasie wydawania obiadów jest posiadanie karty.

Klasy 3 do czasu otrzymania identyfikatorów – wg listy.