Przypominamy rodzicom i opiekunom o terminowym wpłacaniu na konto opłat za obiady uczniowskie. Jednocześnie informujemy, że począwszy od lutego 2022 r. informacja o wysokości opłat dla poszczególnych uczniów będzie przekazywana WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez rodzica lub opiekuna. Informacje drukowane na kartkach nie będą już przekazywane.