Drodzy uczniowie!

Cieszymy się z Waszego powrotu do szkoły. Mamy nadzieję, że bez zakłóceń będziecie kontynuowali naukę w drugim półroczu.

W związku z ustaleniami jakich dokonaliśmy w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, od 21 lutego 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany dotyczące korzystania z telefonów komórkowych podczas przerw w szkole.

§ 104 w pkt 2. ppkt 20 Statutu szkoły:

Podczas przerw korzystanie z urządzeń mobilnych jest dozwolone w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela i w jego obecności.

Każdy uczeń w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wystąpienia poczucia szeroko pojętego zagrożenia ma prawo do skorzystania z połączenia telefonicznego z rodzicem w sekretariacie szkoły, z gabinetu higienistki szkolnej, pedagoga czy świetlicy. W uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać z połączenia z rodzicem za zgodą nauczyciela dyżurującego i w jego obecności.

Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich uczniów naszej szkoły.

Zachęcamy Was do aktywności polegających na wspólnych rozmowach, zabawach i grach.

W tym celu niektóre przestrzenie szkolne zostały zmienione.

 

Wnęki na pierwszym i drugim piętrze zostały zaadaptowane na tzw. „open club” w którym uczniowie będą mogli: zjeść śniadanie, zagrać w grę, odrobić lekcje, ale też wykazać się twórczością własną na zainstalowanych różnego rodzaju tablicach. Na jednej z długich przerw będzie puszczana przez SU muzyka (przy świetlicy na II piętrze).

W świetlicy na parterze będą wyświetlane na TV filmiki z układami tanecznymi.

Kącik relaksu – słuchanie muzyki w słuchawkach przy użyciu sprzętu MP3, MP4, półka z książkami na zasadzie bookcrossing.

Zachęcamy Was do przynoszenia własnych gier planszowych.

Pomysły na aktywne zagospodarowanie przerw zostały zaproponowane zarówno przez uczniów oraz nauczycieli. Będziemy je wdrażać w miarę posiadanych możliwości i środków.