Regulamin Szkolnego Konkursu Wokalnego z okazji Dnia Kobiet

CELE KONKURSU:

– rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci,

– wspieranie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

– propagowanie kultury muzycznej,

– popularyzacja piosenek kobiecych wykonawców,

– wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcanie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,

– rozwijanie talentów estradowych,

– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Wychowawcy świetlicy szkolnej przy ulicy Batorego 8

WARUNKI KONKURSU:

– Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym mogą wystąpić tylko indywidualni wykonawcy,

– Zgłoszenia należy dostarczyć do 1 marca ( ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!) do wychowawców świetlicy,

– Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut,

– Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór polskich piosenkarek,

– Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu. Należy je dostarczyć organizatorowi na nośniku typu pendrive do dnia 4 marca,

– Organizator ustala kolejność występów,

– Uczestnik konkursu może przyjść na konkurs z jednym opiekunem,

– Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

TERMIN I MIEJSCE:

Konkurs odbędzie się 9 marca w świetlicy szkolnej przy ulicy Batorego 8 od godziny 16.15

KRYTERIA OCENY:

– dobór repertuaru/ wartości artystyczne utworów,

– umuzykalnienie oraz dykcja,

– prezentacja sceniczna,

– pomysłowość,

– naturalna i przekonywająca interpretacja.

Organizatorzy:

Ewa Kaczmarek

Renata Czarnecka

Elżbieta Stencel-Gościmska