Jak co roku, nasza społeczność szkolna wzięła aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę uzależnień, promowanie postaw zdrowego stylu życia oraz aktywności prospołecznych, jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych.

W towarzyszących kampanii konkursach wzięło udział wielu naszych uczniów. Laureatami zostali: Maksym Sołtysiak oraz Roksana Heresztyn. Przyznano również wyróżnienia dla: Gabrysi Krysiak, Mai Jaśniak, Patrycji Derezińskiej, Antoniny Rusek, Borysa Krysiaka, Wiktorii Stangierskiej. Nagrody oraz dyplomy wręczyła uczniom pani wicedyrektor Grażyna Przytarska. W naszej szkole koordynatorkami kampanii były panie Ewa Bosacka-Płocka i Aleksandra Ławnicka-Blacha.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy a wszystkich zachęcamy do udziału w konkursach kolejnej edycji.